Privacybeleid

Copyright

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen en logo's is eigendom van WannaFlex en is beschermd onder de Nederlandse copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WannaFlex te Amsterdam (Nederland).

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan WannaFlex niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door WannaFlex in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Wijzigingen in het privacy beleid

WannaFlex kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze mededeling die van invloed kunnen zijn op uw toekomstig gebruik van de website. Dit gebeurt d.m.v. het plaatsen van een aangepaste mededeling op de website, op een duidelijk zichtbare plaats.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om onze servers, toepassingen en databanken te beveiligen tegen de ongeoorloofde toegang en gebruik door onbevoegden; we doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen om de in ons bezit zijnde gegevens te beschermen. Helaas kan niemand 100% beveiliging garanderen. Als u zich specifiek zorgen maakt over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens dan raden wij u aan deze informatie niet via het Internet te versturen.

Andere websites

De website kan links bevatten naar andere websites of internetbronnen. Als u op één van deze links klikt maakt u contact met een andere website of internetbron die mogelijk vrijwillig, dan wel d.m.v. cookies of een andere technologie, gegevens over u kan verzamelen. WannaFlex heeft geen controle over deze websites of internetbronnen en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop deze uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken. U dient het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken om zicht te krijgen op de manier waarop deze sites gegevens inwinnen en gebruiken.

Andere websites

De website kan links bevatten naar andere websites of internetbronnen. Als u op één van deze links klikt maakt u contact met een andere website of internetbron die mogelijk vrijwillig, dan wel d.m.v. cookies of een andere technologie, gegevens over u kan verzamelen. WannaFlex heeft geen controle over deze websites of internetbronnen en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop deze uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken. U dient het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken om zicht te krijgen op de manier waarop deze sites gegevens inwinnen en gebruiken.

Technische informatie

Evenals veel andere websites verzamelt deze website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina's van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheer, en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies

De website maakt gebruik van “cookies”, een technologie waarmee informatie op de computer van de websitegebruiker wordt geïnstalleerd om de website toe te laten om toekomstige bezoeken via die computer te herkennen. Cookies verhogen het gebruiksgemak van de website. De door cookies verkregen informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om u te kunnen herkennen als eerdere gebruiker van de website, om uw activiteiten op de website te volgen en om in andere opzichten uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken.

Advertenties die mogelijk op de website te zien zijn kunnen ook cookies of andere technologieën bevatten. Deze advertenties kunnen worden aangeboden door reclamebedrijven toebehorend aan derden en WannaFlex heeft hierover geen controle en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze advertenties aangewende cookies of andere technologieën. WannaFlex is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik en de openbaarmaking van informatie verzameld d.m.v. dergelijke cookies of technologieën.

Indien uw browser dat toelaat kunt u ervoor kiezen cookies te weigeren, maar dit kan evenwel het gebruiksgemak van de website evenals de mogelijkheid om bepaalde functies van de website te gebruiken negatief beïnvloeden.

Traceringsinformatie

Het is mogelijk dat WannaFlex niet-persoonsgebonden gegevens gebruikt voor het opstellen van geaggregeerde gegevens rapporten over de demografie van de website gebruikers en het gebruik van de website, en deze rapporten vervolgens doorgeeft aan derden. Geen van de gegevens in deze rapporten is op enigerlei wijze in verband te brengen met de identiteit of met andere persoonsgegevens van de individuele gebruikers.

U kunt uw recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens uitoefenen, of verdere informatie opvragen of een klacht indienen, door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief te sturen naar: WannaFlex, Cruquiusweg 96N, 1019 AJ Amsterdam.